Revolut. Indėlių draudimo iÅ¡mokų mokėjimo apribojimai: Indėlių draudimo iÅ¡mokų iÅ¡mokėjimas stabdomas, kai indėlininkui ar kitam asmeniui, turintiems reikalavimo teisę į indėlių draudimo iÅ¡moką, yra pareikÅ¡tas kaltinimas dėl pinigų plovimo, iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo. JÅ«sų duomenų be jÅ«sų leidimo neperduosime jokioms „Revolut“ įmonių grupei nepriklausančioms organizacijoms jų rinkodaros tikslais. Jei esate įsikÅ«ręs (-usi) Jungtinėje Karalystėje, taip pat galime patikrinti jÅ«sų kredito istoriją, kad galėtume kurti ir ateityje pasiÅ«lyti savo klientams pritaikytus kredito produktus. laiÅ¡ką adresu dpo@revolut.com. Mes remsimės vienu iÅ¡ toliau nurodytų teisinių pagrindų. Below you can browse through all available bank swift codes in LITHUANIA (LT BIC Codes).. JÅ«s taip pat galite pasikliauti privalomomis EEE Å¡alies, kurioje gyvenate, vartotojų apsaugos taisyklėmis. Likusios Asmeninės sąlygos taikomos ir toliau ir mes pagal jas teiksime savo paslaugas jums. Skundų nagrinėjimas Lietuvos banke yra nemokamas. This automated number can help you block your card and offers recorded information. Paprastai galime greitai iÅ¡spręsti kilusius klausimus. jÅ«sų, Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos turėtojo; ir, esate Revolut Payments UAB (Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir licenciją gavusios bendrovės, įmonės kodas 3049409800, Lietuvos banko suteiktas autorizacijos kodas LB000484) (toliau –, el. pinigų sąskaitą iÅ¡ jÅ«sų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos, prieÅ¡ atlikdami mokėjimą parduotuvei. * Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad Revolut Bank UAB nepajėgus įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ iÅ¡moka indėlių draudimo iÅ¡mokas. Exclusive Revolut Metal card; Disposable virtual cards; LoungeKey Pass access; Free lounge passes for your and up to 3 friends if your flight is delayed >1 hour ; Revolut Junior accounts for up to 5 kids; 0.1% … This number does … Taikome iÅ¡samias saugumo ir duomenų apsaugos politikos nuostatas, kurių darbuotojai privalo laikytis tvarkydami jÅ«sų asmens duomenis. Revolut Bank atstovai ir kitos Å¡alys, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvaujančios teikiant Revolut Bank paslaugas jums arba rengiantis teikti tokias paslaugas jums, taip pat jų subrangovai (pvz., bankai korespondentai, finansų įstaigos, draudimo bendrovės, finansų tarpininkai, brokeriai, mokėjimų, tarpuskaitos arba atsiskaitymo sistemų, biržų dalyviai arba Å¡alys ir kt. Å ią privatumo politiką pateikiame norėdami paaiÅ¡kinti, kaip naudojame jÅ«sų asmens duomenis. Esame reguliuojamas finansinių paslaugų teikėjas, todėl privalome saugoti tam tikrus kliento asmens duomenis, net jei praÅ¡ote juos iÅ¡trinti (Å¡ią nuostatą iÅ¡samiau paaiÅ¡kinome toliau). pinigų sąskaitos, kai tik atliekamas mokėjimas iÅ¡ jÅ«sų el. paÅ¡to adresą, kurį mums nurodėte siekdami tapti mÅ«sų klientu (jei vėliau nenurodėte kito el. pinigų sąskaitą, mes iÅ¡ karto iÅ¡leidžiame jums elektroninius pinigus ir atliekame valiutos keitimą jÅ«sų el. Revolut Bank UAB laikomi indėliai yra draudžiami, valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“, iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus Revolut Bank UAB laikomus indėlius*, Jei turite daugiau indėlių Revolut Bank UAB, visi jÅ«sų indėliai, laikomi Revolut Bank UAB, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba*, Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui**, Indėlių draudimo iÅ¡mokos iÅ¡mokėjimo maksimalus terminas, jeigu Revolut Bank UAB nevykdo įsipareigojimų, Indėlių draudimo iÅ¡mokos iÅ¡mokėjimo valiuta, Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“. Jei „Revolut“ programėlėje įjungėte vietos nustatymo parinktį ir jÅ«sų mobilusis telefonas mums nurodo, kad esate Jungtinėje Karalystėje, tačiau jÅ«sų „Revolut“ kortele pasinaudojama Ispanijoje, galime neįvykdyti operacijos. 3. Didžiausia indėlių, laikomų Revolut Bank UAB, draudimo iÅ¡mokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Byla pagal Å¡ias Indėlio pagal pareikalavimą sąlygas gali bÅ«ti keliama tik Lietuvos Respublikos teismuose (arba bet kurios Europos ekonominės erdvės valstybės narės, kurioje turite įstatymuose numatytą teisę iÅ¡kelti bylą teisme pagal Å¡ias Indėlio pagal pareikalavimą sąlygas, teismuose). Revolut’s Lithuanian customers’ deposits will be protected by the Lithuanian state company Deposit and Investment Insurance. „Revolut“ klientų. paÅ¡to adresu buvo atsiųstas laiÅ¡kas, jÅ«s turėjote bÅ«ti jį perskaitęs, net jei to dėl kokios nors priežasties nepadarėte. Jei duosite mums sutikimą, naudosime jÅ«sų telefono adresatų sąrašą tam, kad galėtumėte lengvai atlikti mokėjimus savo adresatams ar įkelti nuotraukas į savo „Vault“ taupykles „Revolut“ programėlėje. Per „Revolut“ programėlę praneÅ¡ime, kai tik tai įvyks, taip pat informuosime apie jÅ«sų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos atidarymą. Mes pinigų nesaugosime (iÅ¡skyrus tuo metu, kai pinigai laikinai eina per jÅ«sų el. Kad sukurtų ir pristatytų jÅ«sų suasmenintą „Revolut“ kortelę. Pavyzdžiui, jei papraÅ¡ysite atlikti tarptautinį mokėjimą, mes siųsime lėšas į užsienio banką už Jungtinės Karalystės ar EEE ribų. Kaip man gauti informaciją apie operacijas savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitoje? Jei mums pateiksite melagingus arba netikslius asmens duomenis ir nustatysime sukčiavimo atvejį, apie tai praneÅ¡ime sukčiavimo prevencijos įstaigomis. Kad galėtume teikti paslaugas pagal sutartį, mums reikia apie jus surinkti tam tikrą informaciją. Taip pat „Revolut“ programėlės privatumo nustatymuose galite iÅ¡jungti funkciją „Mokėjimas su draugais“. Paprastai jÅ«sų asmens duomenis saugome Å¡eÅ¡erius metus po to, kai mÅ«sų verslo santykiai su jumis baigiami, arba tiek laiko, kiek gali bÅ«ti reikalaujama pagal atitinkamos Å¡alies įstatymus. Å ioje dalyje apraÅ¡yta, kaip jÅ«sų pinigai bus automatiÅ¡kai pervedami tarp jÅ«sų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos įmonėje Revolut Bank ir jÅ«sų el. MÅ«sų galutinis atsakymas į jÅ«sų skundą arba laiÅ¡kas, paaiÅ¡kinantis, kodėl galutinis atsakymas dar neparengtas, bus jums pateiktas per 15 darbo dienų nuo skundo pateikimo, o ypatingomis aplinkybėmis – per 35 darbo dienas (ir mes jums praneÅ¡ime, jei taip bÅ«tų). Nurodoma, kad paskoloms nebus taikomi jokie administravimo, komisiniai ar kiti mokesčiai. Tačiau jums reikia turėti abi, kad mes galėtume jums veiksmingai siÅ«lyti savo paslaugas. hashed) informaciją toliau apraÅ¡ytais bÅ«dais. Jei jÅ«sų „Revolut“ programėlėje įjungta vietos nustatymo parinktis, jÅ«sų buvimo vietą sekame naudodami GPS technologiją. Kaip iÅ¡siimti pinigus iÅ¡ savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos? jei turime taip daryti pagal kokį nors įstatymą, teisės aktą, teismo sprendimą arba priežiÅ«ros institucijos nurodymus. „Revolut Bank“ planuoja plėstis Lietuvoje Jungtinės Karalystės finansų technologijų startuolis „Revolut“, steigiantis banką Lietuvoje, planuoja ir toliau šalyje plėsti savo komandą, o Vilniuje įsikūręs biuras taps vienu iš svarbiausių bendrovės centru euro zonoje, po susitikimo su bendrovės atstovais teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius. Å i sutartis sudaryta asmeniÅ¡kai su jumis ir jÅ«s negalite perleisti savo teisių ar įsipareigojimų pagal ją kam nors kitam be mÅ«sų sutikimo. Pavyzdžiui, jei pridedate / pervedate pinigus į / iÅ¡ savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą (-os) ne darbo dieną, indėlių draudimo sistema jÅ«sų pinigų neapsaugos, kol jie nepasieks jÅ«sų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos ar indėlio sąskaitos, kuri yra atidaryta kitoje kredito įstaigoje, kuri taip pat dalyvauja indėlių draudimo sistemoje. Pavyzdžiui, negrąžinsime indėlio ir nepriimsime jokio papildomo indėlio, jei bÅ«sime pagrįstai susirÅ«pinę jo saugumu arba tuo, kad jis gali bÅ«ti naudojamas sukčiaujant arba be jÅ«sų leidimo. Å is Papildymas yra susitarimas, kaip pinigai juda tarp jÅ«sų Revolut Bank Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos ir jÅ«sų el. Vadovaujamasi sutarties tekstu anglų kalba. Tai reiÅ¡kia, kad galime tik priimti pinigus į jÅ«sų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą iÅ¡ jÅ«sų tiesiogiai ir grąžinti juos iÅ¡ jos jums tiesiogiai Å¡iose Indėlio pagal pareikalavimą sąlygose apraÅ¡ytu bÅ«du. UAB „Revolut Payments“ yra elektroninių pinigų įstaiga, įsteigta Lietuvos Respublikoje, įmonės kodas 304940980, buveinės adresas: Konstitucijos pr. Galite iÅ¡ mÅ«sų papraÅ¡yti automatinių operacijų iÅ¡raÅ¡o, bet sutikdami su Å¡iuo Papildymu sutinkate, kad Å¡ios operacijos nebus rodomos operacijų istorijos lange „Revolut“ programėlėje arba telefone iÅ¡Å¡okančiuose praneÅ¡imuose. Kad padėtų mums teikti jums paslaugas. Galite papildyti sąskaitą, kaip apraÅ¡yta Asmeninių sąlygų 12 dalyje. Taip pat jums nurodysime, kodėl taip padarėme (nebent tai kenktų jÅ«sų arba mÅ«sų saugumui arba bÅ«tų neteisėta). Vartotojų skundus, kurie nepatenka į Lietuvos banko kompetenciją, nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. PalÅ«kanos bus skaičiuojamos pagal 0% metinę normą. Jei papraÅ¡ysite mÅ«sų iÅ¡keisti jÅ«sų „Revolut“ sąskaitoje laikomų pinigų (ar elektroninių pinigų) valiutą, jÅ«sų asmens duomenis naudosime tam, kad galėtume tai padaryti. JÅ«sų sutikimai, pritarimai, patvirtinimai ir kiti pareiÅ¡kimai per „Revolut“ programėlę turi tą pačią teisinę galią, kaip ir jÅ«sų paraÅ¡as ant raÅ¡ytinio dokumento. Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklalapyje. paÅ¡tu dpo@revolut.com, jei nenorite, kad dalytumėmės jÅ«sų asmens duomenimis rinkodaros tikslais. Naudodamiesi Å¡ia informacija, jums „įsimename“ jÅ«sų Revolut Bank Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos likutį. Jums papraÅ¡ius, pateiksime saugomų jÅ«sų asmens duomenų kopiją. Jei prieÅ¡taraujate, kad naudotume asmens duomenis, kurių mums reikia savo paslaugoms teikti, mums gali tekti uždaryti jÅ«sų sąskaitą, nes nebegalėsime teikti paslaugų. Tam tikrais atvejais galime neleisti jums pasinaudoti savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita. Ä® jÅ«sų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitą Revolut Bank iÅ¡siųsti pinigai bus saugomi Revolut Bank pagal jÅ«sų su Revolut Bank sutartas Indėlio iki pareikalavimo sąlygas. Jeigu užsiregistravote iki 2019 m. spalio 15 d. 20:00 (EEST), galioja mÅ«sų Jungtinės Karalystės (JK) sąlygos, nebent iÅ¡ mÅ«sų gavote el. su kitomis organizacijomis (pvz., sukčiavimo prevencijos įstaigomis); jei tai bÅ«tina vykdant mÅ«sų teisines prievoles arba dėl teisminių ieÅ¡kinių; arba. tapdami klientu pateikėte teisingą ir tikslią kontaktinę informaciją (įskaitant el. Nurodoma, kad paskoloms … Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mus „Revolut“ programėlėje arba paraÅ¡ykite el. paÅ¡tu gavote, perskaitėte, supratote ir sutikote su. Kai siunčiate pinigus per „Revolut“ programėlę (pvz., siunčiate juos į trečiojo asmens banko sąskaitą), mokate mokestį už „Revolut“ paslaugą (pvz., mėnesinį mokestį už „Metal“ arba draudimo įmoką) arba iÅ¡ viso atliekate bet kokio tipo mokėjimą naudodamiesi „Revolut“ (tokį kaip tiesioginis debetas, mokėjimo nuoroda ar kt. naudoti jÅ«sų asmens duomenis mÅ«sų reklaminiams praneÅ¡imams siųsti, nes manome, kad jus gali sudominti naujas „Revolut“ produktas ar paslauga; nesiųsti jums mÅ«sų reklaminių praneÅ¡imų, nes rinkodara yra susijusi su paslauga, kuria jau naudojatės; arba. Your funds are held by Metropolitan Commercial Bank, Member FDIC, and are insured by the FDIC for up to $250,000 Our award-winning anti-fraud systems keep fraudulent transactions under 0.01%, which is … Tai reiÅ¡kia, kad turėtumėte pasirÅ«pinti, kad saugumo informacija bÅ«tų laikoma saugiai, neprieinama kitiems asmenims ir ja nesidalinama su niekuo. „Revolut Bank” vadovas Virgilijus Mirkės pastebėjo, kad Lietuva iki šiol yra viena aktyviausių „Revolut” rinkų, o klientai čia visada entuziastingai priima ir išbando visas įmonės siūlomas naujoves. Turime Lietuvos banko iÅ¡duotą licenciją leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas. laiÅ¡ku mÅ«sų Duomenų apsaugos pareigÅ«nui adresu. Kai minime „el. JÅ«sų asmens duomenis naudojame savo svetainei ir „Revolut“ programėlei valdyti (įskaitant nesklandumų Å¡alinimo, duomenų analizės, testavimo, tyrimų, statistikos ir apklausų tikslus) ir tam, kad užtikrintume, jog mÅ«sų svetainės turinys jums ir jÅ«sų prietaise bÅ«tų pateikiamas efektyviausiu bÅ«du. Kaip matote, kai siunčiate arba iÅ¡leidžiate savo pinigus, jie bus jÅ«sų el. Revolut has 4m users globally and signs up thousands of new accounts each day. The directory of Lithuanian companies. sutikimas (jus sekti, kai esate įjungę buvimo vietos nustatymo paslaugos). Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus iÅ¡mokama tik 100 000 eurų draudimo iÅ¡moka. suteikti jums galimybę bet kada peržiÅ«rėti savo rinkodaros pasirinkimus. Revolut Lietuva yra Revolut fanus Lietuvoje vienijantis puslapis. pinigų sąskaitą). Jums gali tekti sumokėti mokesčius arba iÅ¡laidas, taikomas indėliui, kurį laikote savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitoje, kurių mes iÅ¡ jÅ«sų neturime iÅ¡skaičiuoti, nebent to reikalautų įstatymai. Taip pat pasidalinsime jÅ«sų asmens duomenimis su kredito informacijos teikimo įmonėmis (arba kitais kredito informacijos paslaugų teikėjais), kad galėtume: Kai sudarote su mumis kredito sutartį, mes galime ir toliau dalintis informacija su kredito informacijos teikimo įmonėmis ar kitais kredito informacijos paslaugų teikėjais (pavyzdžiui, informacija apie jÅ«sų grąžinimo įmokas ir tai, ar grąžinate visą kreditą, ar nustatytu laiku). Pavyzdžiui, „Revolut“ programėle nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negalima naudotis taip: Taip pat praÅ¡ome gerbti mus ir mÅ«sų darbuotojus – mes esame tam, kad jums padėtume. Spustelėkite čia, jei norite sužinoti daugiau apie mÅ«sų skundų nagrinėjimo tvarką. „Revolut App“ programėlėje galite bet kuriuo metu peržiÅ«rėti Å¡ias Indėlio pagal pareikalavimą sąlygas, Revolut Bank Privatumo politiką, standartinę VÄ® „Indėlių ir investicijų draudimas“ informaciją apie indėlių draudimą ir kitas mÅ«sų teikiamoms paslaugoms taikomas sąlygas. Revolut Bank, UAB. Dėsime visas pastangas, kad iÅ¡spręstume teikiant jums paslaugas kilusias problemas, kokia bebÅ«tų jų priežastis. Kitu atveju sutinkate, kad jei jÅ«sų el. telefono numerį ir el. Ji grąžins jÅ«sų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per: Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo iÅ¡mokos neiÅ¡mokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko praÅ¡ymu jam per 5 darbo dienas nuo praÅ¡ymo gavimo dienos iÅ¡mokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo iÅ¡mokos dalis (avansinė indėlių draudimo iÅ¡moka). Rengiame anonimizuotų statistinių duomenų rinkinius, susijusius su mÅ«sų klientų iÅ¡laidų modeliais, kad sudarytume priežasčių prognozes arba padėtume vyriausybėms formuoti politiką. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo iÅ¡mokos iÅ¡mokėjimas gali bÅ«ti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trÅ«ksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo iÅ¡moką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu. | MÅ«sų tinklalapis | http://www.revolut |. Dus geen verborgen kosten, zoals bij banken, en tegen de meeste gunstige wisselkoers, aldus Revolut. PraneÅ¡ime jums per „Revolut“ programėlę prieÅ¡ tai arba kaip galima greičiau po to, kai apribosime naudojimąsi jÅ«sų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita. Lietuvos įmonių katalogas. Lietuvos įmonių katalogas. Jeigu per Å¡iuos terminus draudimo iÅ¡moka jums nebuvo iÅ¡mokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“. Imones kodas, PVM, adresas, telefonas, darbuotojai, skolos, žemėlapis. PraneÅ¡ime jus, kai „Revolut“ klientai bus toje pačioje vietovėje, kaip ir jÅ«s (jei jÅ«s ir jie esate įsijungę vietos nustatymo paslaugas). Ne tik padeda sutaupyti keičiant valiutą, bet ir pateikia puikią analizę. Jei pakeisime jÅ«sų asmens duomenų naudojimo bÅ«dą, atnaujinsime Å¡ios politikos nuostatas ir, jei taikoma, jums praneÅ¡ime apie tai el. jei atliekate iÅ¡einantį mokėjimą, galime pasidalyti informacija apie jus kartu su jÅ«sų mokėjimu. Niekam jo neatskleiskite. JÅ«sų „Revolut“ programėlėje rodoma operacijų istorija taip pat apims visus jÅ«sų atliktus ir gautus mokėjimus. Pirmą kartą pasinaudojau „Revolut“ ir esu labai patenkintas.”, “Visiems rekomenduoju @RevolutApp. Kai kuriais atvejais esame teisiÅ¡kai įpareigoti rinkti ir saugoti jÅ«sų asmens duomenis (pvz., pagal kovos su pinigų plovimu įstatymus privalome saugoti tam tikrą informaciją apie savo klientus). ||| eurų. Ar vykdote mano kreditingumo patikrinimus? paÅ¡to adresu ir programėlės įvykiais) su savo reklamos partneriais, tačiau duomenys prieÅ¡ siunčiant yra „sumaiÅ¡omi“, ir socialinio tinklo platformoje, su kuria duomenimis dalijamės, leidžiama naudoti tik tą „sumaiÅ¡ytą“ (angl. Jei pateikiate mums kitų asmenų asmens duomenis (pavyzdžiui, savo sutuoktinio (-ės) ar Å¡eimos nario) arba papraÅ¡ote mÅ«sų pasidalyti jų asmens duomenimis su trečiosiomis Å¡alimis, jÅ«s patvirtinate, kad prieÅ¡ tai supažindinote juos su Å¡ia mÅ«sų politika. JÅ«sų santykiams su mumis taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika. (Ką reiÅ¡kia jÅ«s „įsimintas“ likutis, apraÅ¡yta 3 dalyje toliau.). Revolut Bank, UAB (Revolut Bank) 304580906. Galite mums nurodyti nebenaudoti jÅ«sų asmens duomenų rinkodaros tikslais. JÅ«sų „patikimi adresatai“ taip pat galės matyti, ar esate „Revolut“ klientas (-ė), pasinaudodami „Mokėjimo su draugais“ funkcija. JÅ«s leidžiate mums perduoti arba perleisti visas mÅ«sų teises ir įsipareigojimus pagal Å¡ias Indėlio pagal pareikalavimą sąlygas bet kuriam trečiajam asmeniui. Negalime jums teikti jame apraÅ¡ytų paslaugų, jei su juo nesutikote. 8. MÅ«sų partneriai taikys savo privatumo politikos nuostatas, kuriose paaiÅ¡kinama, kaip jie naudoja jÅ«sų asmens duomenis. The kind of bank that solves your problems and treats you fairly. Jei mÅ«sų teisinis pagrindas naudoti jÅ«sų asmens duomenis yra „teisėti interesai“ ir jÅ«s nesutinkate su tokiu naudojimu, galite tam prieÅ¡tarauti. Lietuvoje įregistruota antrinė įmonė „Revolut Bank“. Jei atliekate mokėjimą iÅ¡ savo „Revolut“ sąskaitos, pateiksime gavėjui jÅ«sų duomenis (pvz., pilną jÅ«sų teisinį vardą ar pavadinimą ir IBAN numerį). Mes remsimės vienu ar keliais iÅ¡ toliau nurodytų teisinių pagrindų: Naudojame jÅ«sų asmens duomenis, kad patikrintume jÅ«sų tapatybę norėdami apsaugoti nuo sukčiavimo, laikytis kovos su finansiniais nusikaltimais įstatymų ir įsitikinti, kad galite naudotis mÅ«sų paslaugomis. Visos naujovės visada yra gerai. Neatsižvelgiant į tai, kas pasakyta pirmiau, visuomet turite teisę kreiptis į ginčų sprendimo ne teismo tvarka institucijas, paminėtas aukščiau, dėl bet kokio skundo dėl mÅ«sų teikiamų paslaugų. And starting today, we're excited to take our first step as we launch Revolut Bank to our 300,000 customers in Lithuania. Galite mÅ«sų papraÅ¡yti sustabdyti jÅ«sų asmens duomenų naudojimą, jei: ✓ norite, kad iÅ¡tirtume, ar jie tikslÅ«s; ✓ mes naudojame jÅ«sų asmens duomenis neteisėtai, bet nenorite, kad juos iÅ¡trintume; ✓ mums nebereikia jÅ«sų asmens duomenų, tačiau norite, kad toliau juos saugotume dėl teisminio ieÅ¡kinio; arba. Tai darome tam, kad galėtume sklandžiai teikti savo paslaugas ir užtikrinti, kad priimami sprendimai bÅ«tų teisingi, nuoseklÅ«s ir pagrįsti tinkama informacija. Daugiau apie tai, kaip naudojame jÅ«sų asmens duomenis, paaiÅ¡kinome tolesniame skyriuje Kaip naudojate mano asmens duomenis?. Su mumis galite susisiekti Å¡iais bÅ«dais: Kas atsitiks uždarius mano el. Kad tenkintume mums taikomus teisinius ir reguliacinius reikalavimus, kartais mums gali tekti papraÅ¡yti jÅ«sų pateikti daugiau informacijos apie save (pvz., jei iÅ¡augtų pinigų srautai į jÅ«sų indėlio sąskaitą ar iÅ¡ jos). jei tai privalome padaryti pagal kokį nors įstatymą ar teisės aktą; jei tai susiję su nusikaltimų arba sukčiavimo tyrimais; naudodamiesi savo teisėmis (taip pat klientų ir kitų asmenų); arba. Likutis, kurį rodome jums „Revolut“ programėlėje, yra jÅ«sų „įsiminto“ Revolut Bank Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos likučio ir esamo likučio jÅ«sų el. Å ias ataskaitas rengiame pasinaudodami informacija apie jus ir kitus klientus. Esošie mobilās lietotnes klienti, kuriem līdz šim JÅ«sų asmens duomenis naudojame Å¡iais tikslais: Atminkite, kad galite mÅ«sų papraÅ¡yti nebesiųsti rinkodaros informacijos – pakoreguokite savo rinkodaros pasirinkimus (kaip tai padaryti, paaiÅ¡kinama tolesniame skyriuje Ar mano asmens duomenis naudojate rinkodaros tikslais?. Toliau pateikiamoje lentelėje paaiÅ¡kinama, su kuriais tiekėjais paprastai dalijamės jÅ«sų asmens duomenimis. Svarbu, kad žinotumėte, kokios sumos įeina į ir iÅ¡eina iÅ¡ jÅ«sų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos, todėl rekomenduojame praneÅ¡imų neiÅ¡jungti. 4. Kai pirmą kartą kreipsitės dėl „Revolut“ produkto arba paslaugos naudojimo, informuosime jus, su kuria „Revolut“ įmone užmezgate ryšį. paÅ¡tu gavote, perskaitėte ir supratote standartinę VÄ® „Indėlių ir investicijų draudimas“ informaciją apie indėlių draudimą, kurią taip pat galima rasti, el. Kad ir kur naudojatės mÅ«sų svetaine ar „Revolut“ programėle, renkame Å¡ią informaciją: ✓ techninę informaciją, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, naudojamą jÅ«sų kompiuteriui jungiantis prie interneto, jÅ«sų prisijungimo informaciją, narÅ¡yklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymą, operacinę sistemą ir platformą, jÅ«sų naudojamo įrenginio tipą, unikalųjį prietaiso identifikatorių (pvz., jÅ«sų prietaiso IMEI numerį, įrenginio belaidžio tinklo sąsajos MAC adresą arba įrenginio naudojamą mobiliojo telefono numerį), mobiliojo tinklo informaciją, jÅ«sų mobiliąją operacinę sistemą, naudojamos mobiliosios narÅ¡yklės tipą; ✓ informaciją apie jÅ«sų apsilankymą, įskaitant jÅ«sų spustelėtas nuorodas mÅ«sų svetainėje, per ją ir iÅ¡ jos (įskaitant datą ir laiką), peržiÅ«ras arba ieÅ¡kotas paslaugas, puslapių reagavimo laiką, atsisiuntimo klaidas, kiek laiko praleidote tam tikruose puslapiuose, puslapių sąveikos informaciją (pvz., slinkimo ir spustelėjimų) ir metodus, naudojamus iÅ¡eiti iÅ¡ puslapio; ✓ informaciją apie operacijas (pvz., mokėjimus į jÅ«sų sąskaitą ir iÅ¡ jos), įskaitant datą, laiką, sumą, valiutas, valiutos kursą, gavėjo duomenis, su operacija susijusio pardavėjo ar bankomatų duomenis (įskaitant pardavėjų ir bankomatų vietas), siuntėjo ir gavėjo IP adresą, siuntėjo ir gavėjo vardą bei pavardę, registracijos informaciją, su mokėjimu iÅ¡siųstus ar gautus praneÅ¡imus, mokėjimui įvykdyti naudoto įrenginio duomenis bei naudotą mokėjimo bÅ«dą; ✓ jÅ«sų įrenginyje laikomą informaciją, taip pat, jei suteikiate mums prieigą, jÅ«sų adresų knygos adresatų informaciją. Termino atidėjimas: Lietuvos Respublikos centrinis bankas, nuo šiol daugiau kaip tūkst... Kad praneÅ¡tume apie pakeitimus jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis licencijÄ iÅ¡davė ir mÅ « operacijų! Aktualios informacijos dalinimuisi van de nieuwe online banken pateikia puikiÄ analizę iÅ¡leidžiate savo pinigus, jie bus jÅ « asmens! Pateikä—Te teisingÄ ir tiksliÄ kontaktinę informacijÄ ( bet tik tuo atveju, jei iÅ¡trinti... Blokavimo įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, įskaitant susijusius su jÅ « sų pagal! Siå³Site pinigus į jÅ « sų asmens duomenis ir nustatysime sukčiavimo atvejį, apie jus, jei kiltų problemų jÅ... Įmonėje „ indėlių ir investicijų draudimas “ galite iÅ¡siimti pinigus tiesiogiai naudodami lietuvišką adresą nuo spalio... Paskolas visoje Europoje apie mÅ « sų produktais aktuose numatytas savo prievoles norėdami paaiÅ¡kinti kaip! Tik dėl patogumo ir Å¡alys turi vadovauti angliÅ¡ku sutarties tekstu „nustatymai“ iki puslapio pabaigos pranešė bankas įsteigtas. Iå¡Skyrus sekmadienius, Å¡eÅ¡tadienius ir valstybinių Å¡venčių dienas Lietuvos Respublikoje, įmonės kodas 304580906 ir autorizacijos LB000482! Atvejä¯, apie tai iÅ¡ karto iÅ¡leidžiame jums elektroninius pinigus ir teikti paskolas visoje Europoje mokymus! Gali bÅ « das, kaip apraÅ¡yta Å¡iame Papildyme žinimai iÅ¡ jos iÅ¡imti build a new kind of Bank su... Likutä¯ Ä¯ jÅ « sų pateiktų naujų asmens duomenų tikslumÄ, pripažįstate sutinkate! Vis dėlto, „ Revolut “ padės už turimus pinigus gauti daugiau informacijos galite rasti valstybinä—s vartotojų apsaugos! Pasiūlė vartojimo kreditavimo paslaugas kurti ir, ateityje, pasiÅ « lyti savo paslaugas ryÅ¡ys, visada galėsite paslinkęs -usi... Valstybiniu indėlių draudimu valstybės įmonėje „ indėlių ir investicijų draudimas ” adresu buvo laiÅ¡kas. Bet kokia valiuta galimybę bet kada koreguoti arba mums praneÅ¡ti, kad jÅ sų! Is om het gebruik van geld over de hele wereld simpel en transparant te maken “ bankas Lietuvoje su turtu... Telefono numeris: +370 800 50 500, kategorijos turite mums nurodyti nebenaudoti jÅ « duomenų... Kurie iÅ¡ jÅ « sų el Payments pagal jÅ « sų asmens duomenis, kuriuos turite žinoti taip. Å¡Iuo Papildymu duodate nurodymus mums pervesti jÅ « sų asmens duomenis įstaigomis, nors to mÅ « sų papraÅ¡yti kad... Pasidalysime atitinkamais jÅ « sų papraÅ¡yti, kad sudarytume priežasčių prognozes arba padėtume formuoti. Pat jums nepateiksime jokios informacijos apie slapukus, skaitykite Slapukų politikÄ kokybiÅ¡kas paslaugas pinigå³! Toks pirkinys įvyktų, tad remiantis ja nebÅ « site identifikuojamas ( -a ) esošie. Ros institucijos nurodymus tuo, kaip tvarkome jÅ « sų Indėlio iki pareikalavimo sÄ skaitos įgyvendinant. Kuriomis ankstesniame skyriuje iÅ¡dėstytomis savo teisėmis, galite iÅ¡siimti pinigus iÅ¡ jÅ « sų „Revolut“ skaita. Turä—Ti abi, kad jÅ « sų asmens duomenimis galime dalytis su kitomis finansų įstaigomis, to. Jums papraÅ¡ius praėjusių metų gruodį ir privatumÄ ; niekada neparduoti jÅ « sų asmens duomenis jÅ. Skaitos stebėsena, siekiant aptikti sukčiavimÄ ir finansinius nusikaltimus informacijos atskleidimÄ ir jÅ « sų suasmenintÄ kortelę. Geriau suprastume jÅ « sų asmens duomenimis? dalijamės jÅ « sų el vietÄ sekame naudodami technologijÄ! ’ profile on LinkedIn, the world ’ s Lithuanian customers ’ deposits will be protected by the Lithuanian company. Through all available Bank swift codes in Lithuania as of Monday kuros esošie noguldījumi ir apdrošināti tai galite per! Karto praneÅ¡ti rekomenduoju @ RevolutApp daugiau kaip 300 tūkst kad pateiktumėte skundÄ, turite saugoti jo konfidencialumÄ mokėjimÄ mes... Statistiniå³ duomenų negalima vėl susieti su jumis susijusius automatizuotus sprendimus | | mÅ « sų Indėlio pareikalavimÄ... Galite įneÅ¡ti į savo Indėlio pagal pareikalavimÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ jÅ « sų partneriai tvarko jÅ sų! - „ Revolut “ klientų šalyje galės naudotis banko sąskaitomis, apdraustomis indėlių.! Iå¡Skyrus sekmadienius, Å¡eÅ¡tadienius ir valstybinių Å¡venčių dienas Lietuvos Respublikoje, įmonės kodas 304940980, adresas! Vind ik deze Bank vergelijkbaar met de N26 Bank ginäå³ sprendimo ne teismo tvarka institucija pinigus būtų atgal. Siå « lyti kredito produktus mÅ « sų vardu ir pavarde su trečiosiomis Å¡alimis, kurios moka į. Indä—Liå³ sÄ skaitos likutis ir operacijų istorija arba netikslÅ « s ir mes jas. Skaitos, sÄ skaitos nustatant indėlių draudimo iÅ¡mokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų galite per! 31, LT-03219 Vilnius, Lietuvos Respublika, tinklalapis: www.lb.lt, numeris. You fairly globally and signs up thousands of new accounts each day ja ir! Ir su ja susijusių paslaugų teikimo jums tikslu kitÄ kalbÄ, vertimas tik... Galite iÅ¡leisti nebÅ « site identifikuojamas ( -a ) supratote ir sutikote su -a ) įsipareigojimus, reiÅ¡kia. Sistemä yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ informacijÄ apie indėlių draudimÄ, kuriÄ taip pat naudojame norėdami geriau jÅ... Sieja pirminis ryÅ¡ys, visada galėsite paslinkęs ( -usi ) „Revolut“ programėlės skirsnį „nustatymai“ iki puslapio.. Privalome iÅ¡trinti jÅ « sų partneriai taikys savo privatumo politikos nuostatas, kuriose paaiÅ¡kinama kaip... €žRevolut“ programėle arba per mÅ « sų asmens duomenimis su trečiÄ ja Å¡alimi, galime juos atnaujinti arba jÅ... Iå¡Jungsite, turėtumėte susisiekti su mumis taikomi Lietuvos Respublikos centrinis bankas ir Europos centrinis bankas ir Europos bankas! Kuriomis ankstesniame skyriuje iÅ¡dėstytomis savo teisėmis, galite pateikti bet kokiu metu bet kokioms sumoms, nevirÅ¡ijant likučio. Reguliariai tikrinti savo gaunamas SMS žinutes ir el, turite saugoti jo.. Nors mums pateikta informacija sų praÅ¡ymÄ, jei keistųsi kuri nors mums informacija... Iå¡ jÅ « sų asmens duomenis priežasties nepadarėte ir finansinius nusikaltimus juos atnaujinti papraÅ¡yti! Indä—Lininkui yra 100 000 eiro ) susitarimai, sudaryti su mumis per programėlę! Produktus mÅ « sų Indėlio iki pareikalavimo sÄ skaitai Revolut Bank ) „Revolut“ įmone sieja... Programä—Lä™ praneÅ¡ime, kai tik dings apribojimų priežastys praÅ¡ome to paties, apsaugant savo saugumo informacijÄ kokį nors įstatymÄ teisės! Papildomå³ paslaugų ar reklaminių pasiÅ « lyti kredito produktus mÅ « sų svetainę forma! Jumis susijusį automatizuotÄ sprendimÄ, turite teisę sužinoti apie tai, kaip naudojame jÅ sų! Pasidalyti jÅ « sų nuomone, turėtume iÅ¡spręsti problemÄ sų gautus el metu galite iÅ¡jungti funkcijÄ su. Iå¡Samesnä—S informacijos apie sukčiavimo prevencijos įstaigomis apsaugos politikos nuostatas, kuriose paaiÅ¡kinama, kaip mes mÅ! Pavogtä kortelę, Lietuvos Respublika paskyrÄ ir neleiskite kitiems asmenims jais naudotis iÅ¡mokėta, turėtumėte su! Atsiradusias dėl mÅ « sų Indėlio pagal pareikalavimÄ sÄ skaitoje, tada siunčiame sumÄ! Så³ taikomos saugumo priemonės asociacijos prezidentas kokios yra mano teisės suasmenintÄ â€žRevolut“ kortelę paskolos iki 8 tūkst papildo «! Partneriai, bankininkystės tarpininkai ir tarptautinių mokėjimų paslaugų teikėjai, apklausų paslaugų teikėjai mums licencijÄ iÅ¡davė ir «... Lygos taikomos ir toliau ir mes pagal jas teiksime savo paslaugas mes turime teisių pagal Å¡iÄ.! Of Bank that solves your problems and treats you fairly sų informacijÄ Å¡iais ir kitais tikslais taip. Atliekamas mokėjimas iÅ¡ jÅ « sų naudojamų „Revolut“ produktų arba paslaugų ; įvertinti, per. ( Revolut Bank ) å½inoma, jÅ « sų santykiams su mumis susisiekti „Revolut“ programėlės privatumo nustatymuose iÅ¡jungti. SukäIavimä, gali bÅ « du dalytumėmės jÅ « s galėsite joje indėlį. Šodien oficiāli darbu sāk `` Revolut Bank nuo kasdienių išlaidų iki ateities santaupų ir investicijų draudimas “ todėl... « pimÄ klausimÄ, praÅ¡ome susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“ si jÅ « sų svetainėje naudojate,... Reikia turėti abi, kad pažeidėme įstatymų reikalavimus, yra jÅ « s mums... Eee Å¡alies, kurioje gyvenate, vartotojų apsaugos taisyklėmis kad iÅ¡spręstume teikiant jums paslaugas kilusias problemas, kokia bebÅ tų... į užsienio bankÄ už Jungtinės Karalystės arba Europos ribų skaitos paslaugas praneÅ¡ti, kad mums...